Läroplan

Läroplan för Kronoby Gymnasium

Ettor och tvåor följer:

Läroplan för Kronoby gymnasium 2021 (uppdaterad hösten 2022 enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar)

Abina  följer:

Läroplan för Kronoby gymnasium 2016

 

Kronoby gymnasiums värdegrund:

I vårt gymnasium

  • ser vi varandra och kan tryggt vara oss själva
  • lyssnar vi på varandra och har en öppen dialog
  • utvecklar vi vår lust att lära och växer som människor
  • tar vi ansvar för vår inlärning och studiemiljö
  • är vi öppna för omvärlden och visar respekt
 

Gymnasiets övriga planer

Ordningsregler

Studerandevårdsplan

Mobbningsplan

Krisplan

Jämställdhetsplan

Rusmedelsplan

Räddningsplan (finns på skolan)