Om skolan

Den tuffa skolan med det varma hjärtat

Kronoby gymnasium grundades 1974.

Vi är ett tryggt gymnasium på landsbygden där alla syns och kommer till sin rätt. Lärarna är engagerade och bryr sig om. Vi har en fin gemenskap bland våra studerande. Samtidigt ger vårt studieupplägg möjligheter till många impulser utifrån.

Gymnasiet lockar många studerande utanför kommunens gränser. Utöver Kronoby har vi studerande från de närliggande kommunerna och även längre ifrån.

Vår värdegrund: I vårt gymnasium

 • ser vi varandra och kan tryggt vara oss själva
 •  lyssnar vi på varandra och har en öppen dialog
 •  utvecklar vi vår lust att lära och växer som människor
 •  tar vi ansvar för vår inlärning och studiemiljö
 •  är vi öppna för omvärlden och visar respekt

Det som gör oss unika:

 •  FLYGLINJEN ordnar studiebesök, exkursioner, övningar i flygsimulator samt teori och praktiska flygövningar inför certifikat för ultralätta flygplan. Dessutom ordnas en öppen kurs i fallskärmshoppning.
 •  JAKT- OCH NATURLINJEN gör under läsåret gemensamma jakt- och fisketurer, vilttriangelräkning m.m. Höjdpunkten är en resa till Tärnaby under hösten. I programmet ingår även naturvandringar.
 •  MUSIKVERKSAMHETEN är livlig. Du som är musikintresserad har möjlighet att delta i olika projekt under gymnasietiden.
 •  INTRESSEPERIODER kan ordnas inom musik, fysio (uteliv och teambildning) eller praktisk formgivning.
 •  PROJEKTRESOR ordnas t.ex. inom språk, projekt förintelsen (Polen) och biståndsprojekt (Senegal)
 •  TRÄNING kan du som studerande utföra genom att fritt få använda idrottshallens styrkesal och delta i ledda morgonträningar

   

Läsårsberättelse 2022-2023