Studerandevård

Studerandevård

Studerandevård är ett sektorövergripande samarbete mellan skola, hälsovård och socialvård. Studerandevården stöder välbefinnandet i gymnasiet och de studerandes fysiska, psykiska och sociala hälsa.

 

Alla som arbetar i gymnasiet ingår i studerandevården. Ämneslärarna handleder de studerande inom det egna ämnet och grupphandledaren diskuterar varje år enskilt med sina studerande. Studiehandledare och rektor ger även enskild handledning.

 

Specialläraren utför läs- och skrivtestning och handleder lärarna samt enskilda studerande i studieteknik.

 

För att planera, organisera och följa upp den gemensamma studerandevården finns i gymnasiet en studerandevårdsgrupp som samlas regelbundet. Till gruppen hör rektor, studiehandledare, skolkurator och skolhälsovårdare samt studeranderepresentanter.

Då det gäller individuell studerandevård sammankallas med studerandes samtycke en expertgrupp som efter behov kan bestå av grupphandledare, studiehandledare, speciallärare, skolkurator, skolhälsovårdare, psykolog eller övriga sakkunniga. Expertgruppen kan också samarbeta med övriga sakkunniga som t.ex. läkare, socialarbetare, polis, uppsökande verksamhet,..

 

Kontaktuppgifter

 

Skolkurator (Sonja Enkvist-Nyman) vt 2024: Jenny Asplund, tfn 050 3030 529          

  • Oftast på plats under vardagar.
  • Ta gärna kontakt via Wilma!

   

Skolhälsovårdare Anni Hjulfors, tfn 050 3629 954                                                                    

  • Öppen mottagning ti, on, to kl. 10.30-11.30 och 13.30-14.00, fr 10.30-11.00
  • Ta gärna kontakt via Wilma!

     

Skolpsykolog Sandra Björklund, tfn 050 3135458

  • Finns till även för gymnasiets studerande och kan nås via Wilma
  • Mottagning i kommungården