Studiehandledning

Studiehandledning   

Målen med handledningen i Kronoby gymnasium är att: 

 • utveckla studerandes förmåga att planera, välja och ta ansvar  = karriärkompetens
 • stödja den studerande under gymnasietiden så att hen mår bra och utvecklas  
 • ge verktyg för självkännedom så att studerande hittar sina styrkor, utvecklingsbehov och lämpliga studietekniker = insikt  
 • ge redskap för att utveckla studerandes kunskap om arbetsliv och medvetenhet om olika utbildningsalternativ = utsikt
 • uppmuntra till framtidstro = framsikt

 

 

Studiebesök 

Abin 

 • Högskoledagen i Helsingfors i november 
 • UniYH i Vasa i november 
 • Ministudiemässa i januari 

 Tvåor 

 • Ministudiemässa i januari
 • 3 dagars PRAO-period i februari
 • UniYH i Åbo i mars 
 • Företagsbesök i nejden 

 Ettor 

 • Temadagar vecka 8 
 • Företagsbesök i nejden

 

 

“Nice to know” inför högskolestudier 

Här hittar du info om hälsovårdsavgift för högskolestuderande  

Här hittar du info om stipendier för studerande  

Så här skaffar du ett studiekort 

Här hittar du info om hur du ansöker om studiestöd 

Här hittar du info om hur du ansöker om allmänt bostadsbidrag 

Info om ansökan

Studier i Finland 

Här hittar du utbildningar och antagningskriterier för utbildningar i Finland. Gemensam ansökan görs på samma sida via en elektronisk blankett.  
 

 • Vårens första gemensamma ansökan 2024 till utbildningar i främmande språk, Konstuniversitet och teaterkonst 3.1–17.1 
   
 • Vårens andra gemensamma ansökan 2024 till svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet 13.3–27.3 

 

 •  Höstens gemensamma ansökan 2024 till svensk-, finsk- och engelskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet 28.8–11.9 

 

Utbildningar som inte hör till den gemensamma ansökan, utan har egna ansökningstider: 

 

Universitet 

Här hittar du info om universitetsantagning  

Här hittar du info om diplomingenjörsutbildning och arkitektutbildning 

Öppna Universitetet   

 

Yrkeshögskola 

Här hittar du info om yrkeshögskolestudier 

 

Andra stadiet 

Gemensam ansökan till utbildningar på andra stadiet är 20.2–19.3.  

                         

          

Studier utomlands 

Sverige 

Här hittar du utbildningar och antagningskriterier för utbildningar i Sverige. Ansökan görs på samma sida. 

 

 • Ansökan för studiestart hösten 2024 är den 15.3–15.4. 
 • Ansökan för studiestart våren 2025 är den 16.9-15.10. 

 

Antagningen kan ske på basis av betyg eller resultat i högskoleprov. I betygsantagningen räknas ett medeltal på studentexamensbetyg och gymnasiets avgångsbetyg och sedan omvandlas betygsmedelvärdet till ett preliminärt meritvärde. Omräkningstabeller hittar du här. Kom ihåg att lägga till meritpoängskompensation.  

 

Man kan frivilligt välja att delta i högskoleprov för att öka sina chanser att bli antagen.  Högskoleprovet ordnas två gånger per år. Anmälan till högskoleprov görs här. 

 

 • Anmälan för högskoleprov 13.4 är den 9–16 januari. 
 • Anmälan för högskoleprov 20.10 är den 13–20 augusti. 

 

Mer info om högskoleprovet hittar du här. 

 

I ansökan laddas gymnasiets avgångsbetyg, studentexamensbetyg, kopia av pass och ev. resultat från högskoleprov upp. Du kan kolla här när bilagorna behöver vara inskickade. 

 

OBS! Flera högskoleutbildningar i Sverige har särskilda behörighetskrav. Kolla alltid de särskilda behörighetskraven före du ansöker. Man behöver uppfylla kraven för att kunna bli antagen. Här hittar du tabell för särskild behörighet. 

 

 Norge 

Här hittar du utbildningar och antagningskriterier för utbildningar i Norge. Ansökan görs på samma sida. Ansökan är den 1.2–15.4. 

I antagningen räknas ett medeltal på basis av ditt studentexamensbetyg och gymnasiets avgångsbetyg. 

I ansökan laddas gymnasiets avgångsbetyg, studentexamensbetyg och kopia av pass upp. Du kan kolla här när bilagorna behöver vara inskickade. 

OBS! Kolla alltid om utbildningen du söker till har “spesielle optakskrav”. Du hittar tabell för behörighetskrav här. 

  

Danmark 

Här hittar du utbildningar och antagningskriterier för utbildningar i Danmark. Ansökan görs optagelse.dk. Ansökan är den 1.2-15.3. 

 I antagningen räknas ett medeltal på basis av ditt studentexamensbetyg och gymnasiets avgångsbetyg. 

 I ansökan laddas gymnasiets avgångsbetyg, studentexamensbetyg och kopia av pass upp. Kom ihåg att också printa ut ansökan, underteckna den och sända den via epost till det universitet du ansökt till. 

OBS! Kolla alltid om utbildningen du söker till har “specifikke adgangskrav”. Du måste uppfylla kraven för att kunna bli antagen. Mer info om ansökningsprocessen i Danmark hittar du här. 

 

Andra länder 

Här hittar du info om ansökan till andra länder.