Studieguide 

Gymnasiets hemsida innehåller mycket information om skolgången. På den första sidan finns ikoner som du kan använda:

 • Wilma används som informations- och kontaktlänk mellan studerande-hem-gymnasium
 • itsLearning används som lärplattform i gymnasiets kurser och Team Nords distanskurser.
 • Office365 används även i undervisningen.
  • Här finns en snabbguide till Office 365 för Educations

 

Vid prov använder vi Abitti 

Här finns instruktioner om bootning


Perioderna

 1. 13.8 – 23.9
 2. 28.9 – 13.11
 3. 16.11 – 11.1
 4. 12.1 – 26.2
 5. 8.3 – 20.4
 6. 21.4 – 5.6

 
Lektionstider

 • Pass I 55 –   9.05
 • Pass II 15 – 10.25
 • Pass III 00 – 12.10
 • Pass IV 20 – 13.30
 • Pass V  50 – 15.00           


Lovdagar
och andra viktiga datum

 • Höstterminen börjar torsdag 13.8 kl. 9.00
 • Höstlov fr-må 14-16.10
 • Julfest 22.12 kl. 9.00 -11.00
 • Jullov 23.12-6.1
 • Vårterminen börjar torsdag 7.1
 • Sportlov 1-5.3
 • Påsklov 1-5.4
 • Kristi himmelsfärdsdag + lovdag 13-174.5
 • Avslutning och studentdimission lördag 5.6 kl. 12.00 i Idrottshallen

Rekommendationer om i vilken ordning det lönar sig att läsa kurserna och hur du kan planera studentskrivningarna hittar du här

 • Modersmålet
 • kurs 1-9
  Tusen och en text. Digitalt läromedel. Schildts & Söderströms, www.sets.fi
 • Studentprov mo. Digitalt läromedel       

Finska A

 • Kurs 1
  Ovi auki 1, bok eller digital
 • Kurs 2
  Ovi auki 2, bok eller digital
 • Kurs 3
  Ovi auki 3, bok eller digital
 • Kurs 4
  Ovi auki 4, bok eller digital
 • Kurs 5
  Ovi auki 5, bok eller digital
 • Kurs 6
  Ingen bok
 • Kurs 7-9
  Ingen bok     

Finska B

 • Kurs 1-5
  Ingen bok
 • Kurs 6, 9
  Ingen bok   

Engelska

Tyska

 • Kurs 1
  Magazin.de Tyska 1 Otava, tryckt bok
 • Kurs 2
  Magazin.de Tyska 2 Otava, tryckt bok
 • Kurs 3
  Magazin.de Tyska 3 Otava, digital
 • Kurs 4
  Magazin.de Tyska 4 Otava, digital
 • Kurs 5
  Magazin.deTyska 5 Otava, digital
 • Kurs 6
  forts. Magazin.de Tyska 5 Otava, digital
 • Kurs 7
  Magazin.de Tyska 6 Otava, digital
 • Kurs 8
  Magazin.de Tyska 7 Otava, digital
 • Kurs 9
  Magazin.de Tyska 8 Otava, digital
 • Kurs 10
  forts. Magazin.de Tyska 8 Otava, digital
 • Prepkurs
  meddelas senare

Franska

 • Kurs 1-2 (B3 = nybörjare)
   J’aime 1 Otava (digital)
 • Kurs 3-4 (B2= de som läst i åk 8-9)
  J’aime 2 Otava (digital)
 • Kurs 5-
  Voila 3-   

Matematik lång

 • Kurs 1 gemensam
  Tal och talföljder; Schildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 2
  Polynomfuntioner och polynom-ekvationer, S&S, bok el digital
 • Kurs 3
  Geometri S&S, bok el digital
 • Kurs 4
  Vektorer S&S, bok el digital
 • Kurs 5
  Analytisk geometri S&S, bok el digital
 • Kurs 6
  Derivatan, S&S, bok el digital
 • Kurs 7
  Trigonometriska funktioner, S&S,
  bok el digital
 • Kurs 8
  Rot- och logaritmfunktioner S&S bok eller digital
 • Kurs 9
  Integralkalkyl  S&S bok eller digital
 • Kurs 10
  Sannolikhet och Statisktik S&S
 • Kurs 11
  Talteori och bevis S&S bok eller digital
 • Kurs 12
  Numeriska och algebraiska metoder S&S
  Kurs 13
  Fortsättningskurs i differentialkalkyl och integralkalkyl
 • Kurs 14
  Repetition

Matematik kort

 • Kurs 1 gemensam
  Tal och talföljder; Schildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 2
  Uttryck och ekvationer S&S, bok el digital
 • Kurs 3
  Geometri S&S, bok el digital
 • Kurs 4
  Matematiska modeller S&S, bok el digital
 • Kurs 5
  Statistik och sannolikhet S&S bok el digital
 • Kurs 6
  Ekonomisk matematik S&S, bok el digital
 • Kurs 7
  Matematisk analys i S&S, bok el digital
 • Kurs 8
  Fortsättningskurs i sannolikhetslära
 • Kurs 9
  MaB9 Repetition

Fysik

 • Kurs 1
  Fysik som naturvetenskap. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 2
  Värme. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 3
  Elektricitet. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 4
  Kraft och rörelse. Shildts&Söderströms, bok el digital
  Kurs 5
  Periodisk rörelse och vågor. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 6
  Elektromagnetism. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 7
  Materie och strålning. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 8
  Repetition. Shildts&Söderströms, bok el digital

Kemi

 • Kurs 1
  MOL 1 Kemi överallt. Otava
 • Kurs 2
  MOL 2 Människans kemi och kemin i livsmiljön. Otava
 • Kurs 3
  MOL 3 Reaktioner och energi. Otava
 • Kurs 4
  MOL 4 Material och teknologi. Otava
 • Kurs 5
  MOL 5Reaktioner och jämvikt. Otava

Religion

Psykologi

 • Kurs 1
  Psykisk aktivitet och lärande, endast digital  www.studeo.fi
 • Kurs 2
  Människans utveckling, endast digital www.studeo.fi
 • Kurs 3
  Människan som informationsbehandlare, endast digital  www.studeo.fi
 • Kurs 4
  Känslor, prykiskt välbefinnande och mental hälsa  www.studeo.fi
 • Kurs 5
  Människan som individ och social varelse, Studeo, endast digitalt läromedel www.studeo.fi
 • Kurs 6
  fråga läraren
 • Kurs 7
  samma som för kurs 1 och 5

Filosofi

Filosofi 3 www.studeo.fi

Historia

 • Kurs 1
  Hi1 Civilisation – världen i förändring. Schildts
 • Kurs 2
  HI2 En värld – internationella relationer (Shildts & Söderströms) Ny bok!
 • Kurs 3
  Självständighet? – Finlands nyare historia. Schildts & Söderströms
 • Kurs 4
  HI4 Kulturspår. En europeisk världsbild växer fram. (Shildts & Söderströms) Ny bok!
 • Kurs 5
  Orient Österland. Finland före 1809 (Shildts & Söderströms)
 • Kurs 6
  Orient (Shildts & Söderströms)

Samhällslära

 • Kurs 1
  SL1 Aktivt medborgarskap. Det finländska samhället
 • Kurs 2
  Ekonomin. Samhällslära kurs 2
 • Kurs 3
  Integration – Finland, Europa och världen i förändring. Söderströms
 • Kurs 4
  SL4 Lag och rätt. Medborgarens lagkusnkap. (Shildts & Söderströms) Ny bok!

Biologi

 • Kurs 1
  Korall 1 Otava, bok el digital
 •  Kurs 2
  Korall 2 Otava, bok el digital
 • Kurs 3
  Korall 3 Otava
 • Kurs 4
  Korall 4 Otava
 • Kurs 5
  Korall 5 Otava
 • Kurs 6

Geografi

 • Kurs 1
  Zenit 1 En värld i förändring
  Kurs 2
  Zenit 2 Den blå planeten
 • Kurs 3
  Zenit 3 En gemensam värld
 • Kurs 4
  Zenit 4 Geomedia
 • Kurs 5
  Zenit 4 Geomedia

Hälsolära

 • Kurs 1
  Puls 1 Otava, bok el digital
 • Kurs 2
  Puls 2 Otava, bok el digital
 • Kurs 3
  Puls 3 Otava
 • Kurs 4

Musik

 • Kurs 1 Coda 1
 • Kurs 2 Ingen lärobok

Bildkonst

 • Inga läroböcker

Vitsorden i lärokurserna bygger i huvudsak på följande:

 • vitsordet i prov (som hålls under periodens två sista veckor varannan dag enligt provschemat, se startsidan!)
 • inlämnade uppgifter
 • aktiviteten under lektionerna, hur hemuppgifter utförts osv.

Läraren redogör för bedömningsgrunderna i början av kursen.

Ett underkänt kursvitsord kan höjas vid omtentamen i början av den följande perioden, samtidigt skrivs prov som man missat på grund av sjukdom, resa mm.

Du kan försöka höja ett godkänt kursvitsord från samma läsår en gång per termin. Höjningstillfällen ordnas

 • Måndag 27.1 för vitsord från höstterminen
 • Fredag 29.5 för vitsord från hela läsåret
 • I gymnasiet råder närvaroplikt vid alla lektioner. Upprepad frånvaro utan giltig orsak leder till sänkt kursvitsord eller i värsta fall att du blir struken från kursen.
 • Om du är frånvarande p.g.a. sjukdom, skall hemmet eller du själv meddela skolan om det via Wilma. Glöm inte att ta reda på vad som genomgåtts under de lektioner du missat!
 • Anhållan om lov görs skriftligt (se blanketter nedan!)
  • Grupphandledaren för högst en skolvecka
  • Till rektor för längre än en skolvecka.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att vi alla tar ansvar och stannar hemma vid sjukdomssymtom. Varje studerande tar själv ansvar för att då följa studierna hemifrån. Vid allvarligare sjukdom kan specialarrangemang planeras. Ta kontakt om så behövs!

 En studerande som varit frånvarande från prov på grund av sjukdom kan skriva provet vid ett extra omtagningstillfälle som ordnas efter periodskiftet.

Här kan du ladda ner blanketter och olika intyg

Anhållan om ledigt

Blankett för prestationer utanför skolan 

Anhållan om rätt till tentamen

 

Här hittas info om olika studiekort:

Skolskjutsarnas tidtabeller

Gymnasieeleverna har inte gratis skolskjuts, men till elever som har 10 km eller längre till skolan utdelas automatiskt en subventionerad månadsbiljett som kostar 25 €/månad. Avgiften faktureras från skolbyrån i  rater á 2 månader. För elever i åk 1-2 faktureras 9 månader, för elever i  åk 3 faktureras 6 månader.

Avgiften faktureras alltid. Endast om man  har lämnat in sin biljett till gymnasiets kansli för minst en hel månad utgår avgiften för den månaden. Använder man buss under den tiden måste man betala gängse biljettpris till bussbolaget.

Om det finns rum i taxibilarna och bussarna kan alla andra skolelever åka med på alla rutter och på alla sträckor. Förutsättningen är att man köper kommunens skolbiljett.  Biljetterna finns att köpas på kommunbyråerna och kostar för tillfället   2,00 € /resa 1-12 km, över 12 km 4,00 €. Köp av enstaka biljetter för tillfälligt bruk kan göras hos kanslisten i Ådalens skola.

OBS!  TRAFIKIDKAREN ÄR INTE SKYLDIG ATT TA MED EN PASSAGERARE SOM INTE HAR GILTIG BILJETT!