Studieguide 

Gymnasiets hemsida innehåller mycket information om skolgången. På den första sidan finns ikoner som du kan använda:

 • Wilma används som informations- och kontaktlänk mellan studerande-hem-gymnasium
 • itsLearning används som lärplattform i gymnasiets kurser och Team Nords distanskurser.
 • Office365 används även i undervisningen.
  • Här finns en snabbguide till Office 365 för Educations

Vid prov använder vi Abitti 

Här finns information om bootning


Perioderna

 1. 14.8 – 27.9
 2. 28.9 – 10.11
 3. 13.11 – 9.1
 4. 10.1 – 23.2
 5. 4.3 – 16.4
 6. 17.4 – 10.6

 
Lektionstider

 • Pass I 7.55 –   9.05
 • Pass II 9.15 – 10.25
  • lunch abi  10.20
  • lunch tvåor 10.25
  • lunch ettor 10.30
 • Pass III 11.00 – 12.10
 • Pass IV 12.20 – 13.30
 • Pass V  13.50 – 15.00           


Lovdagar
och andra viktiga datum

 • Höstterminen börjar tisdag 15.8 kl. 9.15
 • Höstlov on-fr 18-20.10
 • Julfest to 22.12 kl. 9.00 -11.00
 • Jullov 22.12-2.1
 • Vårterminen börjar onsdag 3.1
 • Sportlov 26.2-1.3
 • Påsklov 28.3-1.4
 • Kristi himmelsfärdsdag 9.5
 • Avslutning och studentdimission lördag 1.6 kl. 12.00 

Studieplan enligt GLP2021

Modersmålet

 • kurs 1-9
  Tusen och en text. Digitalt läromedel. Schildts & Söderströms, www.sets.fi
 • Studentprov mo. Digitalt läromedel       

Finska A

 • FinA1_2 Astu ovesta 1 Sets, digital
 • FinA3 Astu Ovesta 2 Sets, digital
 • Kurs 3 Ovi auki 3, bok eller digital
 • Kurs 4 Ovi auki 4, bok eller digital
 • Kurs 5 Ovi auki 5, bok eller digital
 • Kurs 6 Ingen bok
 • Kurs 7-9 Ingen bok     

Finska B

 • ingen bok   

Engelska

 • EnA1_2 Voices & Echoes 1-2 + Grammatik, Sets, digital 
 • EnA3 Voices & Echoes 3 Sets, digital
 • Kurs 3
  EnA3 TCultural Phenomena www.studeo.fi
 • Kurs 4
  EnA4 Make a Difference www.studeo.fi
 • Kurs 5
  EnA5 Science and the Future www.studeo.fi
 • Kurs 6
  EnA6 Lifelong Learning www.studeo.fi
 • Kurs 7
  EnA7 Sustainable Solutions www.studeo.fi
 • Kurs 8
  Meddelas före kursstart 

Tyska

 • Kurs 1
  Magazin.de Tyska 1 Otava, digital
 • Kurs 2
  Magazin.de Tyska 2 Otava, digital
 • Kurs 3
  Magazin.de Tyska 3 Otava, digital
 • Kurs 4
  Magazin.de Tyska 4 Otava, digital
 • Kurs 5
  Magazin.deTyska 5 Otava, digital
 • Kurs 6
  forts. Magazin.de Tyska 5 Otava, digital
 • Kurs 7
  Magazin.de Tyska 6 Otava, digital
 • Kurs 8
  Magazin.de Tyska 7 Otava, digital
 • Kurs 9
  Magazin.de Tyska 8 Otava, digital
 • Kurs 10
  forts. Magazin.de Tyska 8 Otava, digital
 • Prepkurs
  meddelas senare

Franska

 • Kurs 1-2 (B3 = nybörjare)
   J’aime 1 Otava (digital)
 • Kurs 3-4 (B2= de som läst i åk 8-9)
  J’aime 2 Otava (digital)
 • Kurs 5-
  Voila 3-   

Matematik lång

 • MaG1 Union; Tal och ekvationer. Sets, digital
 • MaA2
  Alfa; unktioner och ekvationer 1. Sets, digital
 • MaA3
  Alfa; Geometri. Sets, digital
 • MaA4 Alfa; Analytisk geometri och vektorer. Sets, digital
 • Kurs 5
  Analytisk geometri S&S, bok el digital
 • Kurs 6
  Derivatan, S&S, bok el digital
 • Kurs 7
  Trigonometriska funktioner, S&S,
  bok el digital
 • Kurs 8
  Rot- och logaritmfunktioner S&S bok eller digital
 • Kurs 9
  Integralkalkyl  S&S bok eller digital
 • Kurs 10
  Sannolikhet och Statisktik S&S
 • Kurs 11
  Talteori och bevis S&S bok eller digital
 • Kurs 12
  Numeriska och algebraiska metoder S&S
  Kurs 13
  Fortsättningskurs i differentialkalkyl och integralkalkyl
 • Kurs 14
  Repetition

Matematik kort

 • MaG1 Union; Tal och ekvationer. Sets, digital
 • MaB2 Omega; Uttryck och ekvationer. Sets, digital
 • MaB3 Omega; Geometri Sets, digital
 • Kurs 3
  Geometri S&S, bok el digital
 • Kurs 4
  Matematiska modeller S&S, bok el digital
 • Kurs 5
  Statistik och sannolikhet S&S bok el digital
 • Kurs 6
  Ekonomisk matematik S&S, bok el digital
 • Kurs 7
  Matematisk analys i S&S, bok el digital
 • Kurs 8
  Fortsättningskurs i sannolikhetslära
 • Kurs 9
  MaB9 Repetition

Fysik

 • Fy1_2 Volt 1-2 Fysiken som naturvetenskap. Otava, digital- 
 • Fy3 Volt 3 Energi och värme. Otava, digital
 • Kurs 3
  Elektricitet. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 4
  Kraft och rörelse. Shildts&Söderströms, bok el digital
  Kurs 5
  Periodisk rörelse och vågor. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 6
  Elektromagnetism. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 7
  Materie och strålning. Shildts&Söderströms, bok el digital
 • Kurs 8
  Repetition. Shildts&Söderströms, bok el digital

Kemi

 • Ke1_2 Mol 1-2 Kemi och jag, Kemi och hållbar framtid. Otava, digital
 • Ke3 MOL 3 Molekyler och modeller. Otava digital
 • Kurs 3
  MOL 3 Reaktioner och energi. Otava
 • Kurs 4
  MOL 4 Material och teknologi. Otava
 • Kurs 5
  MOL 5Reaktioner och jämvikt. Otava

Religion

 • Re1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och
  islams fotspår. Studeo
 • Kurs 2
  Kurs 2: RE2 Kristendomens mångfald, Schildts & Söderströms förlag, bok eller digital licens https://laromedel.sets.fi/bok/re2/
 • Re3(GLP21) / Kurs 3
  Religioner och religiösa rörelser i världen,  www.studeo.fi
 • Kurs 4
  Kurs 4: Religion i det finska samhället, Tabletkoulu, endast digitalt läromedel www.studeo.fi
 • Kurs 5
  fråga läraren
 • Kurs 6
  fråga läraren

Psykologi

 • Ps 1 Psyke Den aktiva och lärande människan. Sets, digital
 • Ps 2 Människans utveckling, Sets, digital
 • Kurs 3
  Människan som informationsbehandlare, endast digital  www.studeo.fi
 • Kurs 4
  Känslor, prykiskt välbefinnande och mental hälsa  www.studeo.fi
 • Kurs 5
  Människan som individ och social varelse, Studeo, endast digitalt läromedel www.studeo.fi
 • Kurs 6
  fråga läraren
 • Kurs 7
  samma som för kurs 1 och 5

Filosofi

Filosofi 3 www.studeo.fi

Historia

 • Hi1 Civilisation – världen i förändring. Sets
 • Kurs 2
  HI2 En värld – internationella relationer. Sets
 • Kurs 3
  Självständighet? – Finlands nyare historia. Schildts & Söderströms
 • Kurs 4
  HI4 Kulturspår. En europeisk världsbild växer fram. (Shildts & Söderströms) 
 • Kurs 5
  Orient Österland. Finland före 1809 (Shildts & Söderströms)
 • Kurs 6
  Orient (Shildts & Söderströms)

Samhällslära

 • Sl1 Perspektiv 1. Sets, digital
 • Kurs 2
  Ekonomin. Samhällslära kurs 2
 • Kurs 3
  Integration – Finland, Europa och världen i förändring. Söderströms
 • Kurs 4
  SL4 Lag och rätt. Medborgarens lagkusnkap. (Shildts & Söderströms) Ny bok!

Biologi

 • Bi1 Diversitet 1. Sets, digital
 • Bi2_3 Diversitet 2-3. Sets, digital
 • Kurs 3
  Korall 3 Otava
 • Kurs 4
  Korall 4 Otava
 • Kurs 5
  Korall 5 Otava
 • Kurs 6

Geografi

 • Ge1 Meridian 1. Sets, digita.
 • Kurs 2
  Zenit 2 Den blå planeten
 • Kurs 3
  Zenit 3 En gemensam värld
 • Kurs 4
  Zenit 4 Geomedia
 • Kurs 5
  Zenit 4 Geomedia

Hälsolära

 • Hä1 Tempo 1. Sets, digital
 • Kurs 2
  Puls 2 Otava, bok el digital
 • Kurs 3
  Puls 3 Otava
 • Kurs 4

Musik

 • Mu1 Coda 1. Sets, digital
 • Kurs 2 Ingen lärobok

Bildkonst

 • Inga läroböcker

Vitsorden i modulerna/studieavsnitten baserar sig på

 • vitsordet i prov (som hålls under periodens två sista veckor varannan dag enligt provschemat, se startsidan!)
 • inlämnade uppgifter, hörförståelser, läsförståelser,  grupparbeten, kamratvärdering, etc…
 • aktiviteten under lektionerna, hur hemuppgifter utförts osv.

Läraren redogör för bedömningsgrunderna i början av studieavsnittet.

Ett underkänt vitsord kan höjas vid omtentamen i början av den följande perioden, samtidigt skrivs prov som man missat på grund av sjukdom, resa mm.

Du kan försöka höja ett godkänt vitsord från samma läsår en gång per termin. Höjningstillfällen ordnas

 • Måndag 29.1 för vitsord från höstterminen
 • Måndag 10.6 för vitsord från hela läsåret
 • I gymnasiet råder närvaroplikt vid alla lektioner. Upprepad frånvaro utan giltig orsak leder till sänkt vitsord eller i värsta fall att du inte kan bli bedömd i studieavsnittet.
 • Om du är frånvarande p.g.a. sjukdom, skall hemmet eller du själv meddela skolan om det via Wilma. Glöm inte att ta reda på vad som genomgåtts under de lektioner du missat! (Se lektionsdagboken i Wilma)
 • Anhållan om lov görs skriftligt (se blanketter nedan!)
  • Grupphandledaren för högst en skolvecka
  • Till rektor för längre än en skolvecka.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att vi alla tar ansvar och stannar hemma vid sjukdomssymtom. Varje studerande tar själv ansvar för att då följa studierna hemifrån. Vid allvarligare sjukdom kan specialarrangemang planeras. Ta kontakt om så behövs!

 En studerande som varit frånvarande från prov på grund av sjukdom kan skriva provet vid ett extra omtagningstillfälle som ordnas efter periodskiftet.

Här kan du ladda ner blanketter och olika intyg

Anhållan om ledigt

Blankett för prestationer utanför skolan 

Anhållan om rätt till tentamen

 

Här hittas info om olika studiekort:

De studerande som  innefattas av den utvidgade läroplikten är berättigade till gratis skolskjuts till gymnasiet.