Samarbetspartners

Samarbetspartners

Kronoby gymnasium samarbetar med

Team Nord

  • Består av gymnasierna i nejden: Kronoby gymnasium, Karleby svenska gymnasium, Pedersöre gymnasium, Jakobstads gymnasium och Topeliusgymnasiet i Nykarleby
  • Gemensamt kursutbud för bortaperioderna
  • Gemensam distanskursbricka för gymnasiekurser i ViRum
  • Gemensamma projekt

Kvarnen

  • f.d. Kronoby folkhögskola
  • Har möjlighet till inkvartering för långväga gymnasiestuderande
  • Fysiokursen, musikperioderna, Polenprojektet och Senegalprojektet sker i samarbete med Kvarnen